Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis
Binnenstad Deventer
 

Voor de gemeente Deventer heeft BBA in 2014 de binnenstad geïnventariseerd ten behoeve van een bouwhistorische attentiekaart. Bij toetsing van bouwplannen kan deze attentiekaart dienen om op tijd te attenderen op mogelijk aanwezige bouwhistorische waarden.

Het onderzoek is opgezet vanuit de bouwblokken. Het resultaat is een bouwblokkenatlas waarin de situatie van elk blok in 1832, 1904 en 2011 in kaart is gebracht, gekoppeld aan een analysekaart. De gegevens van de bouwhistorische inventarisatie zijn opgenomen als een historische kaartlaag in het GIS-bestand van de gemeente. Het rapport bevat tevens een ontwikkelingsschets van de historische binnenstad en een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten.

Dit onderzoek in een van de oudste binnensteden van Nederland laat zien hoe rijk de stad is aan historische structuren, gebouwen en bouwdelen. Interessant zijn bijvoorbeeld de verschillen in percelering en bebouwing in de straten rondom het voormalige immuniteitsgebied bij de Lebuïnuskerk en in de omgeving van de Brink. Ook interessant is de spreiding van oude kelders in de binnenstad.