Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis
Stadhuis Bolsward
Stadhuis Bolsward - Bureau voor Bouwhistorie en ArchitectuurgeschiedenisStadhuis Bolsward - Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis
 

Door het opgaan in de fusiegemeente Súdwest-Fryslân heeft het stadhuiscomplex van Bolsward in 2011 zijn oude functie verloren. De in 2014 door BBA uitgevoerde bouwhistorische opname met waardestelling kan als cultuurhistorische basis dienen voor de herbestemming en verbouwing van het complex.

Het in de jaren 1614-1617 tot stand gekomen maniƫristische stadhuis, dat in de plaats kwam van een laat-15de-eeuwse voorganger, bezit nog grotendeels zijn rijke historische interieur. Op de begane grond waren de (oude) Waag en de Hoofdwacht gevestigd. De bel-etage huisvest de Vierschaar, de Raadzaal en de Burgemeesterskamer. Bij het onderzoek bleek dat de achtzijdige klokkentoren waarschijnlijk kort na 1617 is toegevoegd door deze in de bestaande kapconstructie van het middendeel op te nemen.

Het stadhuiscomplex bestaat verder uit de nieuwe Waag (1885) en een secretarievleugel naar plannen van A. Baart en J.E. Wiersma (1943). Het stadhuis is gerestaureerd in 1895 (C. Muysken) en rond 1955 (J.J.M. Vegter).