Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis
Kasteel Hackfort
Kasteel Hackfort - Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis
 

In 2013 is door BBA voor de Vereniging Natuurmonumenten een cultuur- historische waardestelling (CHW) gemaakt van Kasteel Hackfort te Vorden. Hetzelfde geldt voor de bijbehorende watermolen, koetshuis en boerderij (`De Mulderije'), en nog diverse kleinere gebouwen en objecten van deze buitenplaats. Naast de waardestelling (deel 1) zijn ook de voorwaarden voor aanpassingen aan de gebouwen en objecten vastgelegd (deel 2). Daarmee is de CHW tevens uitgangspunt voor verantwoord beheer van het complex.

Het in oorsprong 14de-eeuwse kasteel kreeg in de 16de eeuw de twee nog behouden ronde torens. Na enkele verbouwingen en uitbreidingen in de 16de en 17de eeuw  is het kasteel rond 1788 ingrijpend verbouwd tot een nagenoeg rechthoekig grondplan. De huidige voorgevel met fronton en trap is uit die tijd. Later volgden nog diverse interieurwijzigingen. Het kasteel is gerestaureerd in 1983-1987.