Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis
Kerkkappen
 

Kerkkappen in Nederland 1800-1970

Dit boek geeft een beeld van de verborgen wereld van de kapconstructies bij de `jongere' kerken (periode 1800-1970).

Na een korte ontwikkelingsschets van de oudere kappen tot 1800 wordt aandacht besteed aan de cultuurhistorische context voor de onderzochte periode: de behoefte aan nieuwe kerken en daarmee kerkkappen.

Het tweede deel van het boek gaat in op de herkomst en handel in hout voor kerkkappen en schetst de ontwikkeling van de kapconstructie zelf. Daarbij komen ook moderne bouwmaterialen als ijzer, beton en gelami- neerd hout kort aan bod.

Het derde deel van het boek gaat in op de vraag of er bij bepaalde kerkgenootschappen en bij de architecten van kerken een voorkeur bestond voor bepaalde kapconstructies. Verder wordt gekeken of en waarin de ontwikkeling van de kerkkap afwijkt van de grote kapconstruc- ties van andersoortige gebouwen.

Het boek is nader ontsloten met behulp van een register, een termenlijst en een lijst van literatuur en bronnen.

Verschenen in 2013 bij WBOOKS
ISBN 978 90 663 0723 0
auteur Ronald Stenvert (BBA)