Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis
Monumenten
 

Monumenten in Nederland (12 delen)

Deze serie is tussen 1995 en 2006 tot stand gekomen om een zo breed mogelijk beeld te geven van de rijkdom van het gebouwde erfgoed in Nederland.

Per provincie worden de cultuurhistorisch waardevolle monumenten beschreven. Naast de oudere bouwkunst krijgt ook de bouwkunst uit de periode 1850-1940 ruime aandacht, en waar relevant ook karakteristieke gebouwen uit de Wederopbouw. Per dorp of stad wordt een samenhangend overzicht van de bebouwde omgeving gegeven.

Aan de beschrijving van de historische kernen gaan enkele inleidingen over geschiedkundige en architectuurhistorische aspecten vooraf. Tevens zijn voor de afzonderlijke regio's binnen de provincies de eigen (histo- rische) landschaps- en bebouwingskarakteristieken nader uitgewerkt.

Plattegronden, bouwtekeningen en heel veel foto's, grotendeels speciaal voor deze reeks gemaakt, begeleiden de informatieve beschrijvingen. Elk deel is nader ontsloten met behulp van registers op topografie en namen, alsmede een termenlijst en een literatuurlijst. De gecombineerde registers voor de hele serie zijn te vinden in het deel Flevoland.

Verschenen bij Uitgeverij Waanders
auteurs van BBA: Ronald Stenvert, Chris Kolman, Ben Olde Meierink, Saskia van Ginkel-Meester, Elisabeth Stades-Vischer en Sabine Broekhoven