Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis
Projecten thematisch
Projecten thematisch - Bureau voor Bouwhistorie en ArchitectuurgeschiedenisProjecten thematisch - Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis
 

Vanaf de oprichting van het bureau in 1995 zijn door BBA meer dan 900 projecten uitgevoerd door heel Nederland. De verdeling over Nederland is te zien op de Projectenkaart in de kolom hiernaast.

De in rapportvorm uitgewerkte projecten worden in de kolom hiernaast thematisch gepresenteerd om een goed beeld geven van de diversiteit aan onderzoek en de ruime onderzoekservaring van BBA.

Tussen haakjes is steeds het jaartal genoemd waarin het rapport is verschenen. Bij langlopende projecten kan het eigenlijke onderzoek in het jaar dan wel de jaren daarvoor zijn uitgevoerd.