Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis
Publicaties
Publicaties - Bureau voor Bouwhistorie en ArchitectuurgeschiedenisPublicaties - Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis
 

BBA heeft onder meer bijgedragen aan de totstandkoming van de volgende publicaties:

* Stenvert, R., Kerkkappen in Nederland, 1800-1970, Zwolle 2013.

* Olde Meierink, B. en A. Viersen, pag.116-139, 142-165 en 364-405 in: C. Bouwstra e.a., Tien eeuwen Kasteel de Haar. Wat een Weelde, Zwolle 2013.

* Stenvert, R., Biografie van de baksteen, 1850-2000, Zwolle 2012.

* Monumenten in Nederland, Rijksdienst voor de Monumentenzorg Zeist/Waanders Uitgevers Zwolle, 12 delen verschenen tussen 1996 en 2006. Auteurs BBA: Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Sabine Broekhoven, Ben Olde Meierink, Elisabeth Stades-Vischer.

Verder (selectie):

* Stenvert, R., hoofdstukken 4, 5 en 6(deels) in: Boonstra, I, e.a., Het Ir. D.F. Woudagemaal. Een levend werelderfgoed op stoom, Cultuurhistorische reeks van Werelderfgoed in Nederland nr. 5, Utrecht 2012.

* Olde Meierink, B.,  `Kastelen van proosten en kapittels in Nederland' in: Ambitie in steen. Bijdragen tot de kastelenkunde in Nederland, B. Aarts e.a. red., Wijk bij Duurstede 2012, p. 241-259.

* STUC, Kunst en Techniek, Amersfoort/Zwolle 2010. B. Olde Meierink, `Gipsgietwerk in Nederland in de zeventiende eeuw' p. 230-243; R. Stenvert, `Mooier voor minder: cementlagen en betonafwerking' p. 412-425.

* Boer-van Hoogevest, C.de, M. van Damme en R. Stenvert, Bouwen op Historie, 100 jaar Van Hoogevest Architecten, 1909-2009, Amsterdam.

* Jas, J. (eindred.) en J. Haagen, J. Perryck, J. Pijl, A. Viersen, Kasteel Waardenburg, Weerbaar en veelzijdig, Zwolle/Arnhem 2009.

* Ginkel-Meester, S.G. van,  ‘De metamorfose van kasteel Beverweerd’, in: Tijdschrift van de Historische Kring ‘Tussen Rijn en Lek’, Het Kromme Rijngebied, 42 (2008) 4, p. 110-113.

* Stenvert, R., `Van monumenten en ruimtelijke netwerken in plaats en tijd: een cultuurtopografie van Nederland' in: Historisch Geografisch Tijdschrift, 26 (2008)1, p. 24-41.

* Over de vloer, met voeten getreden erfgoed, Zwolle/Zeist/Amersfoort 2008. A. Viersen, `De vloerconstructie van de Grote Zaal van Kasteel Amerongen p. 116-125; R. Stenvert, ‘Hygiënische vloeren: vloerentaxonomie, 1850-1965’ p. 290-317.

* Stenvert, R. en G. van Tussenbroek (eindred.), Inleiding in de Bouwhistorie, opmeten en onderzoeken van oude gebouwen, Utrecht 2007.

* Stenvert, R. ‚'Industrielle Baustoffe um 1900’, in: Naturstein als Baumaterial, Arbeitskreis für Hausforschung, Jahrbuch für Hausforschung, Band 52, Marburg 2007, p. 283-296.