Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis
Home
 

BBA is gespecialiseerd in bouw-, architectuur- en cultuurhistorisch onderzoek. Het bureau heeft in 2015 het 20-jarig bestaan gevierd. Sinds de oprichting in 1995 zijn meer dan 700 projecten uitgevoerd, verspreid over heel Nederland.

BBA telt momenteel acht medewerkers. Onze zeer ervaren onderzoekers vormen per opdracht een team van twee of meer personen, waarbij wordt gezocht naar de beste combinatie van kennis en ervaring om tot een zo goed mogelijk product te komen. Verder geven de onderzoekers voor hun eigen specialismen adviezen bij restauraties en restauratieplannen. Onze algemene projectadviseur Ben Olde Meierink is de aangewezen persoon voor het bespreken van nieuwe projecten en opdrachten.

BBA is actief betrokken bij de ontwikkeling van het vakgebied (Stichting Bouwhistorie Nederland, Bond Nederlandse Bouwhistorici) en het erfgoedbeleid (Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek).